Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
The Orion Conspiracy

The Orion Conspiracy
Sommige foto's op deze site zijn afkomstig van "The Orion Conspiracy". Dit is een mysterieuze film over een plan van de machthebbers op Aarde om een in scène gezette aanval door aliens te gebruiken om een Nieuwe Wereld Orde tot stand te brengen. Dit plan heeft écht bestaan, dat is door meerdere bronnen bevestigd, o.a. via channelings (1), (2).

Lange tijd bestond er ook een bijbehorende website, maar deze verdween rond juli 2015. Op het internetarchief Archive.org kun je er nog een impressie van vinden (3). De video is nog steeds wel op YouTube te bekijken.

Het merkwaardige is, dat er over de totstandkoming van deze film bijna niets bekend is. Hij werd gemaakt door Seb Janiak (4), een hippe Franse regisseur en reclamemaker die o.a. videoclips van Robbie Williams en Janet Jackson produceerde. Maar zelfs op zijn eigen site (5) is het enige wat er over deze film staat:

"More than fifty years of disinformation and manipulation in the shadow of the media have divided and impoverished public opinion, so as to control it all the better.
This film is neither a work of fiction, nor a documentary.
Forget the words "esoteric" or "fantastic", here we're speaking about REALITY..."


("Meer dan vijftig jaar disinformatie en manipulatie in de schaduw van de media hebben de publieke opinie verdeeld en verarmd, zodat het beter gecontroleerd kon worden.
Deze film is noch fictie, noch een documentaire.
Vergeet de woorden "esoterisch" or "fantastisch", we hebben het hier over de REALITEIT...")


Verder hebben we niets over het hoe en waarom van deze film kunnen vinden, en heeft Janiak er in interviews blijkbaar ook zelden wat over gezegd.

Bizarre beelden

De film en de site staan bol van de spectaculaire foto's waarop o.a. piramides op de maan te zien zijn, neergestorte vliegende schotels en geheime legerprojecten.

Een Russische legerexpeditie onderzoekt een gecrashte UFO in de bergen van Altai in Centraal-Azië, ergens in de jaren "40

Een Russische legerexpeditie onderzoekt een gecrashte UFO in de bergen van Altai in Centraal-Azië, ergens in de jaren '40


  Sommige van deze foto's zijn duidelijk gefotoshopt. Voor de afbeelding van het opgegraven reuzenskelet is bijvoorbeeld een originele foto (6) van een opgraving van een prehistorisch dier gebruikt:

Fotoshop!!

Ook met het plaatje van een gevonden reuzenschedel is zo te zien geknoeid (teveel contrast gebruikt en slordige afwerking waar de schedel in de aarde ligt).

Fotoshop!!

Voor beide plaatjes is trouwens dezelfde schedel gebruikt:

Fotoshop!!

Allemaal nep?

De vraag is: zijn álle foto's nep? Die vraag is moeilijker te beantwoorden. Iedere fotoshopper zal beamen hoe moeilijk het is om een fotocompositie te maken die niet van echt te onderscheiden is. Zelfs in het werk van professionals, bijvoorbeeld uit de reclame-industrie, zijn met een scherp oog bijna altijd wel onvolkomenheidjes aan te wijzen.

Dat zien we ook op de eigen site van Seb Janiak, waar een aantal door hem gemaakte fotocomposities staan. Hoe mooi ook, ze zijn meestal toch duidelijk nep:

'99 Big Score' door Seb Janiak

'Mutants' door Seb Janiak

  Hoe kan het dan dat op "The Orion Conspiracy" meer dan honderd foto's staan die werkelijk niet van echt te onderscheiden zijn?

Laten we eens kijken op de site Worth1000.com, waar de beste fotoshoppers van de wereld hun krachten met elkaar meten. Daar vinden we een aantal creaties met als thema "Stonehenge op de maan". Bijvoorbeeld hier: 1, 2 en 3.

Laten we die eens vergelijken met foto's uit "The Orion Conspiracy", waarop ook megalitische bouwwerken op de maan te zien zijn: 1 en 2.

Het verschil in kwaliteit is duidelijk. De maker van "The Orion Conspiracy" is zelfs de zogenaamde dradenkruizen niet vergeten, die plustekentjes (+) (7) die op veel maanfoto's te zien zijn. Deze foto's werden met een speciaal ontworpen fotocamera gemaakt, en die dradenkruizen hadden als doel om diepte beter te kunnen inschatten.

Ook foto's van gevonden of door mensenhanden gemaakte vliegende schotels (1, 2, 3, 4), en van verdwenen beschavingen die nu onder water of onder het poolijs liggen (1, 2, 3, 4, 5), zijn van een verbluffende kwaliteit.

Een kleurenfoto van de maan

Een kleurenfoto van de maan. Op de achtergrond iets wat op een onderdeel van een ruimtevoertuig lijkt (waar de maan naar verluid vol mee ligt) en nog iets verderop zo te zien een waterplas


  Misschien toch echt?

Laten we het eens omdraaien, en ervan uitgaan dat deze foto's wel echt zijn. Wat zou dán het verhaal kunnen zijn?

Uit berichten die sporadisch vanuit illuminati-kringen tot ons komen, blijkt dat het binnen dat duistere broederschap zelf ook niet altijd koek en ei is. Niet zo verwonderlijk, als je bedenkt dat deze kliek uit een stel machtswellustelingen bestaat die ieder gevoel voor naastenliefde ontberen. Psychopaten, worden ze ook wel genoemd. Vooral tussen de Europese Rothschilds-tak en de Amerikaanse Rockefeller-tak schijnt een machtsstrijd te bestaan. De Rockefellers zijn duidelijk de meest expansie-gerichte en agressieve illuminati-familie. O.a. de aanslagen van 11 september, de oorlog in Irak en de Mexicaanse griep kunnen op hun conto geschreven worden.

Stel nu, dat de Rockefellers na het succes van 9/11, het plan hadden om het "Valse Alien Aanval"-scenario ook ten uitvoer te gaan brengen. En dat de Rothschilds daar bezwaren tegen hadden, omdat zij het risico op ontdekking te groot vonden. Wat zou dan de beste methode zijn om dit plan in de kiem te smoren?

Het antwoord: publiciteit. Maak een geheim plan bekend, en de bedenkers zullen zich wel twee keer bedenken voordat ze het ten uitvoer brengen.
Maar...hoe maak je zoiets bekend? Ook dat lag voor de hand, omdat het al zo vaak beproefd is door de illuminati: hide in the open. Oftewel: presenteer een geheim als fictie, laat het publiek geloven dat het onzin is, en je hoeft je geen zorgen meer te maken over de geheimhouding ervan. O.a. voor het bestaan van Atlantis, aliens, vrije energie (perpetuum mobile) en samenzweringstheorieën heeft deze tactiek van de gecontroleerde media in het verleden zo goed gewerkt, dat het grote publiek ze tegenwoordig niet eens meer serieus neemt.

Een Amerikaanse vliegende schotel vliegt een ondergrondse basis binnen

Een Amerikaanse vliegende schotel vliegt een ondergrondse basis binnen


  Wij kunnen ons voorstellen dat ergens kort na 9/11, de Europese illuminati op zoek waren naar een manier om dit sinistere "Valse Alien Aanval"-plan in het publieke domein te brengen, zonder dat er iemand argwaan zou krijgen. Dus werden er authentieke foto's gemixt met een paar duidelijke fotoshops, werd er een hippe regisseur voor flink wat geld verzocht om het in elkaar te draaien zonder veel over de achtergrond te vertellen, en werd het geheel met een mysterieus sausje overgoten. Klaar was Kees.
De Rockefellers zagen het, en konden niets anders doen dan hun plan knarsetandend weer in de kast gooien, omdat het risico op ontdekking nu ook volgens hen te groot was geworden.

Wij weten het ook niet

Ok, toegegeven: dit is allemaal speculatie. Maar goed, daar zijn politici, beursdeskundigen, journalisten en Nobelprijswinnaars ook niet vies van, toch? Dus dat moet kunnen :) Of het echt zo gegaan is, weten we niet. Het enige wat wij weten is dat veel foto's op "The Orion Conspiracy" te goed zijn om ze zomaar even als 'fotoshop!' af te doen.

Bij gebrek aan beter, en dus met een stevige korrel zout, gebruiken wij ze op deze site.

Ook bij "black ops" gaat er wel eens iets fout

Ook bij 'black ops' gaat er wel eens iets fout


 
------------------------------------------------------------------------------------


Share |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer