Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
Graancirkels

Graancirkels
Graancirkels zijn een oud fenomeen. Al in middeleeuwse boeken en kranten worden ze beschreven. Net als de piramides en oude kunstvoorwerpen vormen ze een aanwijzing voor buitenaards bezoek op Aarde, met als grote verschil dat er nu nog regelmatig nieuwe graancirkels gemaakt worden. En ze worden de laatste decennia steeds groter en mooier van ontwerp.

Silbury Hill (Wiltshire), 5 juli 2009

Silbury Hill (Wiltshire), 5 juli 2009 (Foto: Lucy Pringle)


  De meeste graancirkels worden gevormd in het zuidwesten van Engeland, maar ze worden overal ter wereld gevonden. Ze verschijnen meestal in graanvelden, maar ook in andere gewassen zoals koolzaad, maïs, gras etc. Een enkele keer worden ze zelfs op ijs, sneeuw of kleigrond (1) aangetroffen.

Wat van dichtbij opvalt aan de platliggende graanstengels, is dat die niet gebroken zijn. Ze zijn op een natuurlijke manier gebogen, alsof ze zo gegroeid zijn. Hierdoor zijn ze makkelijk te onderscheiden van door mensenhanden gemaakte cirkels, die zo nu en dan als grap, kunstwerk of zelfs als reclameboodschap in de velden verschijnen.

De vaak prachtige formaties die soms honderden meters groot zijn, worden vrijwel volledig genegeerd door de gecontroleerde reguliere media. Pas toen in 1991 twee Engelse grappenmakers met de namen Doug en Dave naar voren kwamen met de bewering dat zij verantwoordelijk waren voor de cirkels, doken alle media erbovenop en werd het fenomeen voor eens en altijd afgedaan als hoax. Ook toen Doug en Dave deze cirkels in de praktijk met geen mogelijkheid bleken te kunnen reproduceren en er ondertussen nog steeds complexe creaties in de velden verschenen, bleven de media zwijgen.

Ogbourne Down Gallop (Wiltshire), 
24 juli 2009

Ogbourne Down Gallop (Wiltshire), 24 juli 2009 (Foto: Lucy Pringle)


  Vreemde eigenschappen

Op onze homepagina haalden we de Amerikaanse wetenschapper Pete Peterson al aan, die zei dat het aanpassen van je wereldbeeld verloopt via het pijncentrum van de hersenen. Wie zich verdiept in het graancirkelfenomeen en er een verklaring voor wil vinden via de reguliere wetenschap, zal dit ongetwijfeld ervaren. Er zijn simpelweg teveel factoren die niet door mensenwerk of natuurverschijnselen te verklaren zijn:

 • De vlekkeloze patronen die refereren aan de hoogste vormen van geometrie

 • De veranderde biochemische samenstelling van de graanzaden en de bodem

 • De toename van de kristalstructuur van kleimineralen in de bodem, iets wat "officiëel" alleen in sedimentair gesteente kan (2)

 • De ingewikkelde onderlinge weefpatronen in de platliggende stengels (3), (4)

 • Het feit dat ze schijnbaar binnen enkele minuten gevormd worden, zelfs in velden die continue gemonitord worden (want iedere croppie wil de makers wel eens op heterdaad betrappen) (5)

 • Sommige cirkels in de formaties volgen het oneffen terrein. Ze zijn vervormd zodat ze wel perfect rond lijken als je er van bovenaf naar kijkt.

 • Het feit dat boeren soms stoom zien opstijgen uit vers gevormde cirkels

 • De natuurlijke kromming van de stengels, soms slechts 10 cm onder de top (probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen met een plank!)

 • De verbanden die sommige cirkels onderling met elkaar vormen terwijl er soms decennia tussen zitten

 • De enorme grootte van soms honderden meters

 • De lichtbolletjes en flitsen die boven de graanvelden waargenomen worden

 • Formaties die ontstaan na gesprekjes tussen onderzoekers onderling, die duidelijk refereren aan wat er besproken werd

 • De stralingsenergie die in de cirkels waargenomen wordt en die elektrische apparaten soms buiten werking stelt

 • Het feit dat nadat de originele cirkel geoogst is, het volgende jaar nog steeds een "spookcirkel" te zien is (6). Zelfs als er twee winters later sneeuw valt op de omgeploegde akker, tekent het patroon zich vaak weer af in de smeltende sneeuw, omdat het hier het langst blijft liggen

 • Poirino, Italië

  Boven: Op 20 juni 2011 werd bij de Italiaanse plaats Poirino deze formatie ontdekt

  Onder: Nadat het graan geoogst was en de akker omgeploegd, groeide er als eerste weer gras op de plek waar de cirkel had gelegen


  Poirino, Italië

 • De vreemde fysieke verschijnselen die zich soms voordoen bij mensen die een graancirkel bezocht hebben, en die betrekking lijken te hebben op de hormonen. Zoals een kortstondig terugkerende menstruatie na de menopauze bij vrouwen, en een verhoogde melatoninespiegel (melatonine wordt in de epifyse aangemaakt en heeft een geestverruimende werking)

 • Het feit dat er zelden een mislukte cirkel aangetroffen wordt

 • Het ontbreken van ieder spoor van de daders, zoals geknakte stengels of afdrukken van passer-achtige instrumenten die nodig zouden zijn voor de cirkelpatronen

 • Het feit dat in een formatie alle graanstengels plat gegaan zijn, terwijl ertussendoor groeiende andere gewassen nog steeds overeind staan

 • Etc.


  Op heterdaad betrapt!

Misschien wel de meest fascinerende filmbeelden die ooit van een graancirkel gemaakt zijn, werden in 1996 geschoten door een student genaamd John Wayleigh op de heuvel van Olivers Castle in Wiltshire. Met zijn camera legde hij 's morgens vroeg vast hoe twee lichtbolletjes achter elkaar aan vlogen boven een veld, waar in een mum van tijd een nieuwe formatie verscheen (7). Hij haastte zich naar "The Barge Inn", het café waar croppies zich graag verzamelen, en liet de beelden zien aan zijn verbijsterde publiek. Dus zó werden ze gemaakt...? Even later werd er inderdaad een kersverse cirkel in het veld bij Olivers Castle aangetroffen.

Graancirkel bij Olivers Castle in 1996

De graancirkel bij Olivers Castle waarvan de creatie in juli 1996 door John Wayleigh vastgelegd werd op film (7)


Het verschijnsel van twee lichtbolletjes die graancirkels creëren terwijl ze achter elkaar aan vliegen, alsof ze een spelletje met elkaar aan het spelen zijn, wordt ook bij andere formaties gezien (8). Zelfs op andere continenten, op plekken waar normaal gesproken niemand zich met dit fenomeen bezighoudt (9).

In 2007 lieten onderzoekers op een veld bij Silbury Hill in Engeland, waar vaak cirkels verschijnen, de hele nacht een aantal verschillende camera's lopen, waaronder een infrarood-camera. Tegen de ochtend was er opeens een flits en kort daarna was er inderdaad een complexe formatie in het veld te zien (5).

Who dunnit?

Er zijn vele mooie documentaires gemaakt over het graancirkelfenomeen. In één daarvan (10) komt de contactee Judith aan het woord, die van haar buitenaardse contacten gehoord heeft hoe de cirkels gecreëerd worden. Het is van een soort natuurkunde waar we hier de komende paar (duizend) jaar waarschijnlijk nog niet aan toe zijn:

"Graancirkels worden door de Arcturiërs gemaakt, aangewezen door de Galactische Federatie. Op het Arcturische moederschip wordt de blauwdruk van een nieuwe graancirkel gemaakt. De formule wordt dan binnen de energie van de Aarde gebracht, en zodra die in onze biosfeer komt, worden ze vanzelf bollen van licht en geluid, die de cirkel maken."

Ook andere bronnen wijzen de buitenaardse bezoekers die afkomstig zijn van Arcturus en van Sirius aan als de graancirkelmakers. De beschrijving van het creatieproces komt overeen met het proces dat de leden van de Galactische Federatie die gechanneld worden door Blossom Goodchild, beschrijven (11) om spiralen in de lucht mee te maken. Zulke spiralen zijn onder andere in Noorwegen (12) en China te zien geweest.

Boze boer

De eigenaren van de graanvelden reageren verschillend op de cirkels. De een maait ze boos weg, de ander probeert er nog een zakcentje aan te verdienen

Blije boer

"U roept? Wij draaien!"

Eén van de merkwaardigste kanten van het graancirkelfenomeen, is dat ze soms 'op bestelling' gecreëerd worden. Er zijn meerdere cirkels verschenen die precies aan de plaats en vorm voldeden die kort daarvoor door mensen gewenst werden. Op zich is dit eenvoudig te verklaren doordat de veronderstelde makers, de Arcturiërs en de Sirianen, in een hogere dimensie verkeren en dus onzichtbaar voor ons zijn. Maar voor aardbewoners is het een vreemde ervaring dat gesprekjes over graancirkels blijkbaar gehoord kunnen worden door hogere entiteiten - zelfs als die gesprekjes in een lawaaierig tweepersoonsvliegtuigje plaatsvinden!

Onder andere de beroemde graancirkelonderzoeker (en bedenker van de term "crop circle") Colin Andrews (13) en de Nederlandse onderzoekster Janet Ossebaard vertellen hierover (14), al zoekt de laatste zelf een andere verklaring voor dit verschijnsel.

De autoriteiten houden de ontwikkelingen rond nieuwe graancirkels ieder jaar goed in de gaten

De autoriteiten houden de ontwikkelingen rond nieuwe graancirkels ieder jaar goed in de gaten. Hoewel ze officiëel ontkennen interesse te hebben in het fenomeen, scheren hun zwarte helicopters vaak laag over de velden, waarbij er foto's gemaakt worden van de bezoekers en hun auto's.

In haar lezenswaardige boekje "Graancirkels - het bewijs" vertelt Janet Ossebaard dat een oud-majoor uit het Britse leger haar in 2000 toevertrouwde dat zij daar over infrarode meet-instrumenten beschikken waamee ze de cirkels aan het begin van het seizoen al in blauwdruk kunnen zien in de velden. Dus nog voordat het graan daadwerkelijk neer gaat! De meeste blauwdrukken worden zelfs nooit daadwerkelijk een cirkel en blijven dus onopgemerkt door het publiek, aldus de oud-militairMaar...waarom?

De grote vraag is natuurlijk: waar dienen de cirkels voor? Net zoals bij andere dingen die buitenaardse bezoekers op Aarde gecreëerd hebben, zoals de piramides en andere bouwwerken (15), hebben ze waarschijnlijk meer dan één functie.

Dat sommige formaties bedoeld zijn als boodschap naar de mensheid toe, is wel duidelijk. Vooral de twee formaties die op 20 augustus 2001 in het veld naast de radiotelescoop van Chilbolton verschenen, spreken wat dat betreft boekdelen. De ene liet een menselijk gezicht zien en de andere was een antwoord op het radiosignaal dat in 1974 met de Arecibo radiotelescoop in Puerto Rico de ruimte in gestuurd werd, waarin 'wij' onszelf voorstelden aan eventuele buitenaardsen (16):

Links: de formatie van Chilbolton. Rechts: het originele radiobericht dat 27 jaar eerder de ruimte in gestuurd werd

Links: de formatie van Chilbolton.

Rechts: het originele radiobericht dat 27 jaar eerder de ruimte in gestuurd werd (16)  Wat voor functies ze verder nog hebben is (ons) niet precies bekend, maar verschillende bronnen melden dat ze markeringen zijn, en soms vlaggen van buitenaardse beschavingen weergeven. Een ander opvallend feit is dat ze bijna altijd verschijnen op plekken waar veel grondwater zit.

------------------------------------------------------------------------------------


Andere interessante links:Share |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer