Home Nederlands English Espaol Italiano Svenska Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alle pagina's Over ons Contact
 
Bewustzijn

Bewustzijn
Alles wat er bestaat, heeft bewustzijn. Dat kan ook niet anders, want alles is opgebouwd uit dezelfde fotonen, de bouwsteentjes van licht die de basis vormen van elektronen, atomen, moleculen, etc. En die bouwsteentjes zijn onderdeel van de Schepper, die natuurlijk ook een bewust wezen is.

Niet alles wat er bestaat, heeft echter hetzelfde bewustzijn. Een plant heeft minder bewustzijn dan wij mensen, en wij hebben weer minder bewustzijn dan hogere wezens, zoals veel buitenaardsen en wezens uit hogere dimensies.

Ik denk, dus ik besta!

De Schepper scheidt constant ontelbare kleine deeltjes van zichzelf af, die aan hun lange pad van ontwikkeling beginnen. Op deze manier ervaart het opperwezen zichzelf in een eindeloze variatie aan vormen, trillingen, geuren en kleuren. Dat is ook het idee achter de hele schepping.

Op het moment dat een deeltje zich afscheidt van de Schepper, vormt het een eigen stukje bewustzijn dat je vanaf dat moment een ziel zou kunnen noemen. Die ziel begint aan zijn ontdekkingsreis, en wil vanaf dat moment nog maar één ding: terugkeren naar de liefde van de Schepper, op zijn eigen manier. Dus zal hij de rest van zijn bestaan ervaringen opdoen, ervan leren en zich ontwikkelen, en ondertussen zijn bewustzijn steeds een stapje verhogen. Zo wordt zijn trilling steeds een beetje verhoogd, totdat hij uiteindelijk de allerhoogste trilling bereikt, en weer één wordt met de bron, de Schepper.

Die trilling verhoog je niet zomaar, dat lukt alleen als je leert hoe de schepping in elkaar zit, en wat het doel ervan is. Iedere keer dat je je kennis eigen maakt die de waarheid is, en daar ook naar gaat leven, verhoog je je bewustzijn.

"Ieder van jullie resoneert op een frequentie die ze zijn ‘geworden’. Dit verandert als iemands hart omhoog gaat in kennis en begrip." - De Galactische Federatie, gechanneld door Blossom Goodchild, 14 juli 2012

De daad bij het woord

Het is belangrijk dat je er ook echt naar gaat leven, want als je het alleen maar tot je neemt zonder er consequenties aan te verbinden, verandert het je niet wezenlijk. Je kunt bijvoorbeeld wel geloven dat we allemaal onderdeel zijn van God, en dus feitelijk één zijn. Maar als je ondertussen vrolijk verder gaat met het nastreven van een carrière en het verzamelen van bezittingen, zonder je al teveel te bekommeren om het lot van minder toebedeelden, heeft het geen enkel effect op je.

Of je gelooft wel dat liefde het belangrijkste is in het leven, maar je koestert ondertussen toch nog wrok tegen de mensen die jou in het verleden slecht behandeld hebben. Dan verhoog je je bewustzijn ook niet. Pas als je écht iedereen vergeeft, en anderzijds je best doet om het goed te maken met mensen die misschien nog wrokgevoelens tegen jou koesteren, maak je een nieuwe stap in je ontwikkeling.

"Vergeving is de geur die het viooltje geeft aan de hak die haar vermorzelt." - Mark Twain

Alles wordt geregistreerd in de Akasha-kronieken (een soort archief van het leven op Aarde) en door je gidsen, dus na afloop kan er geen enkele twijfel bestaan over de keuzes die je gemaakt hebt.

Natuurlijk moet het creëren van karma te allen tijde vermeden worden. Want karma draag je met je mee, en maakt je dus zwaarder.

Wat is waar?

De waarheid ontdekken klinkt makkelijker dan het is. Want als je nieuwe informatie tegenkomt, krijg je er nooit een garantiebewijs bij dat dit ook werkelijk de waarheid is. Dat zul je helemaal zelf moeten bepalen. Daarom halen veel mensen ook hun schouders op als ze horen over dingen die bijvoorbeeld op deze site besproken worden. Ze doen het liever af als "hoax", "samenzweringstheorie" of "zweverig", dan dat ze hun wereldbeeld ervoor aanpassen.

In onze wereld is het nog veel lastiger dan op 'normale' planeten, omdat wij te maken hebben met een systeem waar de machthebbers doelbewust de waarheid van het volk proberen weg te houden. Want dan zijn we makkelijker te controleren. Terwijl op de meeste andere planeten de volksvertegenwoordigers en het volk eendrachtig samenwerken om het leven voor iedereen zo fijn mogelijk te maken, en alle kennis met elkaar te delen. Daarom geldt de Aarde ook als een hele moeilijke school, maar wel eentje waar je ontzettend veel kunt leren, als je hem succesvol doorloopt!

Voor het eerst op het toneel

Als een ziel zich afscheidt van de bron, moet hij helemaal op nul beginnen. Hij is nog helemaal blanco, hij weet bijna niets. Hij weet alleen dat het leven opgedeeld is in een backstage en een toneel gedeelte, en dat dat laatste gedeelte de plek is waar ervaringen opgedaan kunnen worden.

Omdat hij nog nooit vorm gehad heeft, zijn de eerste stappen die hij onderneemt, ervaringen waar nog geen brein aan te pas komt. Hij is zelfs dingen waar naar ons idee helemaal geen leven in zit, zoals een mineraal, een steen, of misschien een teddybeer... Maar al die tijd ervaart hij wat het is om vorm te hebben, en weet hij zelfs wat er om hem heen gebeurt. Dat gaat verder dan 'kijken', want ook de gedachten en gevoelens van het leven om hem heen ervaart hij.

Water

Vooral bij water is dit bewustzijn goed te meten. Water reageert onmiddellijk op de energie in zijn omgeving. De Japanse wetenschapper Dr. Emoto heeft hier bijvoorbeeld interessante experimenten mee gedaan (1), waarbij hij liet zien dat waterkristallen totaal verschillende vormen aannemen als ze geconfronteerd worden met bepaalde woorden, zoals "liefde" of "idioot". Je kunt dit experiment zelf ook doen met rijst.

Ook op de Universiteit van Stuttgart hebben ze op dit terrein verrassende ontdekkingen gedaan (2). De structuur die watermoleculen met elkaar vormen, neemt direct een andere vorm aan als ze contact maken met een bepaald persoon, of als er een bloem in het water gegooid wordt, of als er water aan toegevoegd wordt dat een andere structuur heeft.

Het mooiste waterkristal dat Dr. Emoto kon ontdekken, werd gevormd bij de woordcombinatie "Liefde en Dankbaarheid"

Het mooiste waterkristal dat Dr. Emoto kon ontdekken, werd gevormd bij de woordcombinatie "Liefde en Dankbaarheid"


Flora

Als een ziel en zijn gidsen vinden dat hij zijn les voldoende geleerd heeft, mag hij weer een stapje hogerop. Dat kan bijvoorbeeld een plant of een boom zijn. Zo'n levensvorm heeft al meer mogelijkheden om te reageren op zijn omgeving dan een mineraal of steen, en is gevoeliger voor de energie om hem heen. Daarom bloeien planten op als je lief tegen ze bent, en hebben ze stress als ze negativiteit ervaren, bijvoorbeeld als je dreigt om ze in brand te steken (3).

Dat een plant een beperkt bewustzijn heeft, zie je bijvoorbeeld aan hoe een druivenplant omhoog klimt langs een muur of schutting, richting de zon. De kleine hechtranken waarmee hij zich vastgrijpt, lijken vaak de mooiste aanhechtingspunten te missen, waardoor hij soms hopeloos omlaag komt te hangen.
Toch is ook een plant in staat om te leren van zijn ervaringen. Met de nodige oefening kun je hem zelfs leren om muziek te maken (4). En een plant die iets geleerd heeft, is weer in staat om dit over te dragen aan de planten om hem heen.

De hechtranken van een druivenplant lijken maar wat te doen op goed geluk, en raken vaak zelfs in elkaar verstrikt

De hechtranken van een druivenplant lijken maar wat te doen op goed geluk, en raken vaak zelfs in elkaar verstrikt


Fijn, een brein!

Zodra een ziel ook deze lessen succesvol afgerond heeft, wordt het pas echt interessant: dan mag hij incarneren als wezen met een brein. Aangezien een brein bijna altijd gepaard gaat met mobiliteit, mag hij vanaf dat moment grotendeels zijn eigen ervaringen kiezen. Dit levert niet alleen ongekende mogelijkheden op, maar ook grote verantwoordelijkheid, aangezien zijn daden nu meer dan ooit effect zullen hebben op het leven om hem heen.

Het hebben van een brein biedt echter niet alleen maar voordelen. Want een brein begint helemaal blanco aan een nieuw leven, het is een volledig onbeschreven blad. Het als vanzelf ervaren van de gevoelens en gedachten van het leven om je heen, is er dus ook niet meer bij. Als je dat wilt, zul je je brein daarop moeten trainen.
En het één zijn met anderen en met God is ook niet langer vanzelfsprekend. Als je opgroeit in een wereld waar het vooral 'ieder voor zich' is, zoals wij hier in het Westen leren, kun je gemakkelijk gaan geloven dat dat de waarheid is!

"Het brein is het domste deel van het menselijk lichaam." - Hypnotherapeute Dolores Cannon

Daarom vergt het talloze incarnaties voor een ziel om deze school in de derde dimensie helemaal te doorlopen, en een dusdanig hoog bewustzijn te bereiken, dat hij klaar is voor een hogere stap. Maar uiteindelijk lukt dit vrijwel elke ziel, en dit wordt 'ascenderen' genoemd. Hoewel het voor een mens ook mogelijk is om deze stap te maken met één en hetzelfde lichaam (het boek "De Celestijnse Belofte" van James Redfield schrijft hier o.a. over), gebeurt dit zelden. Meestal zit er, zoals altijd bij twee opeenvolgende levens, een verblijf backstage tussen. Oftewel, je sterft, gaat naar de hemel, en begint daarna pas aan de volgende stap.

Hulp voor het brein

Het leven is één lange serie van keuzes, en voor een onervaren brein is het soms lastig om in te schatten wat de juiste keuze is. Daarom krijgt het van alle kanten hulp. Het werkt ongeveer zo: je huidige bewustzijn, datgene wat je ervaart als "ik", is je huidige ziel. Die is net als je brein, blanco aan het leven begonnen, en wordt nu iedere seconde van je leven verder volgeschreven. Maar je oude zielen bestaan ook nog steeds, in een hogere dimensie. Ze vormen voor altijd een aspect van je totaalziel, ook wel je "hogere ik" of je hogere bewustzijn genoemd.

In je hogere bewustzijn bestaat geen tijd, en is alle kennis vrij beschikbaar. Daarom weten mensen die hun hogere bewustzijn kunnen channelen, zoals het medium Edgar Cayce in de vorige eeuw, ook precies wat iemand mankeert, als die voor een reading bij hen komt.

Die oude zielen klinken in je door via je hart, en helpen je om de juiste keuze te maken. Ook andere helpers, zoals je gidsen en je hogere ik, proberen je via je hart de goede kant op te sturen. Ze vormen zeg maar je geweten.

Het onderbewuste

Behalve je hogere ik, heb je ook een onderbewuste. Daarin is alles vastgelegd wat je ziel ooit ervaren heeft, als een soort lange film. Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen tot je onderbewuste, bijvoorbeeld via hypnose of regressietherapie. Ieder detail is hier nog beschikbaar. Buschauffeurs kunnen onder hypnose bijvoorbeeld nog precies de passagiers voor de geest halen die weken geleden bij hen in de bus stapten. Of je kunt teruggaan naar de tijd tussen twee levens in (5), (6).

Uit gechannelde bronnen weten we dat je persoonlijkheid van leven tot leven niet zo veel verschilt, je komt alleen in totaal verschillende situaties terecht. Als het nodig is om bepaalde lessen te leren, kunnen via je hormoonhuishouding wel bepaalde aspecten van je persoonlijkheid wat meer naar voren gehaald worden. Je klieren kunnen bijvoorbeeld meer serotonine produceren, waardoor je rustiger en zelfverzekerder wordt dan in je vorige leven. Dit bepaal je tussen je levens in, samen met je gidsen. Alles wordt zorgvuldig vastgelegd in je zielenplan, voordat je aan je nieuwe incarnatie begint.

"Veel dingen die je aantrekken in je leven, komen door je onderbewuste herinneringen. Je verleden leeft in landen die nu vreemd voor je zijn, maar waar je je om die reden wel toe aangetrokken voelt. Je persoonlijkheid verandert niet zo snel van leven tot leven, en tot je opgroeit in een nieuwe manier van bestaan, zul je teruggrijpen op je oude manieren." - SaLuSa, gechanneld door Mike Quinsey, 16 september, 2009


Het zijn echter niet alleen goede adviezen en mooie herinneringen die vanuit onze oude zielen doorklinken in ons hart, want deze zielen zijn soms ook bang en beschadigd door wat ze in hun eigen leven meegemaakt hebben. Ook als het al meerdere levens geleden is dat een ziel iets traumatisch meemaakte, kan dat nu nog steeds allerlei "onverklaarbare" angsten en afwijkingen opleveren.

Een ander opvallend aspect van reïncarnatie is dat niet alleen het psychische en spirituele aspect van je wezen aan een nieuw leven begint, maar dat er ook fysieke aspecten uit vorige levens kunnen meekomen. Je kunt qua uiterlijk bijvoorbeeld behoorlijk lijken op de persoon die je in je laatste leven was (7), en zelfs oude verwondingen kunnen nu nog lichamelijke klachten of littekens nalaten (8).
Als je dus fysiek of psychisch iets mankeert en de deskundigen kunnen zelfs na meerdere onderzoeken nog niet vaststellen wat het probleem is, doe je er goed aan om ook eens met een hypno- of regressietherapeut te gaan praten.

Hoe jij nu bent, is het resultaat van al je reïncarnaties achter elkaar.

Zodra het brein tot stilte gebracht kan worden, zoals tijdens een meditatie, krijgen je helpers de kans om hun boodschappen duidelijker aan je door te geven. Dit komt de groei van je bewustzijn dus ten goede

Zodra het brein tot stilte gebracht kan worden, zoals tijdens een meditatie, krijgen je helpers de kans om hun boodschappen duidelijker aan je door te geven. Dit komt de groei van je bewustzijn dus ten goede


  Het hiernamaals

Zodra een leven ten einde is, verlaat de ziel het stervende lichaam. Dit verloopt via de pijnappelklier in het hoofd, en hierbij worden alle opgedane ervaringen, gedachten en herinneringen meegenomen. Dit moment wordt door mensen die een bijna-dood-ervaring hebben gehad (9), (10), (11), (12) en (13), vaak omschreven als "mijn hele leven flitste aan mij voorbij".

Daarna bevindt de ziel zich even in een soort 'niemandsland', dat vaak omschreven wordt als een donkere of blauw/grijze ruimte, met in de verte een wazig licht. Ook zien zielen dan hun eigen levenloze lichaam onder zich, wat naar verluidt vooral voor mensen die niet in een hiernamaals geloofden tijdens hun leven, een verbluffende ervaring is.

Hoewel er ook zielen zijn die zich nog niet klaar achten voor de hemel en nog een tijdje rond blijven hangen in de buurt van plekken en mensen die ze in hun leven kenden, zien de meeste zielen het vage licht steeds duidelijker worden. Ze worden zich gewaar van een overleden dierbare of een gids, die hen het licht in begeleidt. Dan "gaan ze over". In de hemel worden ze door al hun overleden dierbaren, inclusief hun huisdieren, groots ontvangen, en een vreugdevolle reünie volgt.

Eenmaal in de hemel (of zelfs nog daarvoor, daar bestaan ook getuigenissen van) moet iedere ziel zijn leven evalueren. Daarbij herbeleeft hij niet alleen zijn eigen ervaringen, maar ook die van alle anderen die erdoor beïnvloed werden. Dit proces kan soms lang duren voor mensen die veel leed veroorzaakt hebben tijdens hun leven. Maar als ook deze stap afgerond is, kan de ziel rust nemen en nieuwe plannen gaan maken voor zijn volgende incarnatie (5).

Het verblijf in de hemel, of "Nirvana" zoals ze het daar zelf noemen, is een verhaal op zich (14). Daar zullen we nog wel eens een apart hoofdstuk aan wijden. Het belangrijkste om te weten is dat een ziel voor eeuwig blijft voortleven in de hemel, en daar zijn bestaan op allerlei manieren kan invullen. Hij kan er cursussen volgen als hij wil (bijvoorbeeld over hoe je kunt communiceren met je dierbaren die op Aarde achtergebleven zijn (15)), er is allerlei amusement en muziek waar hij van kan genieten, en hij kan buitenaardse beschavingen bezoeken. Wanneer een ziel opnieuw incarneert, blijft hij via een zilverachtig koord aan de andere aspecten van zijn totaalziel in Nirvana verbonden.

Niet iedereen komt op dezelfde afdeling in de hemel terecht, dat gebeurt op basis van je spirituele ontwikkeling, oftewel je trilling. Je ontmoet er dus zielen die ongeveer even ver ontwikkeld zijn als jij. Als de tijd er rijp voor is, wordt de ziel zich gewaar van het feit dat hij deel is van een totaalziel, die ook nog allerlei andere zielen bevat, die net als hij in de hemel leven.
Voor wie meer wil weten over het leven in Nirvana, is het boek van Suzanne Ward, "Matthew, vertel me over de hemel" (16) een aanrader.

Wetenschappelijk bewijs? Liever niet

De reguliere wetenschap blijft beweren dat bewustzijn niet buiten het brein om bestaat. Voor zaken als bijna-dood-ervaringen en herinneringen aan vorige levens, die bijvoorbeeld onder hypnose naar buiten komen, dragen ze de meest vergezochte verklaringen aan. Ook het verschijnsel dat mensen die een donorhart onvangen hebben, soms andere voorkeuren of karaktertrekken krijgen, of herinneringen hebben aan zaken die ze zelf nooit meegemaakt hebben, wordt genegeerd. Terwijl al deze zaken toch genoeg aanwijzingen bieden dat we méér zijn dan alleen maar ons brein.

Er zijn talloze gevallen bekend van mensen die blind geboren zijn, en zichzelf en hun omgeving voor het eerst zagen tijdens een bijna-dood-ervaring . Er is zelfs studie naar gedaan (17).
Ook de gevallen waarin patiënten voor een hersenoperatie zo ver onder narcose gebracht werden dat er geen enkele hersenactiviteit meer waarneembaar was, en die na afloop toch tot in detail konden vertellen hoe de operatie verlopen was en wat er gezegd was in de operatiekamer, zijn legio. Zulke mensen wisten vaak zelfs te vermelden wat er op de gang naast de operatiekamer en in de toiletten gezegd was.

Ook op het gebied van reïncarnatie (5), (6), (7), (18), (19), (20), (21), (22), (23) en harttransplantaties (24) liggen de verbazingwekkende gevallen voor het oprapen. Maar aan de kant van de wetenschap blijft het vooralsnog oorverdovend stil.

Collectief bewustzijn

Behalve het individuele bewustzijn dat iedereen heeft, bestaat er ook een collectief bewustzijn.

------------------------------------------------------------------------------------


Share |


THC-olie kopen

Beeldschermbril kopen


Geholpen met deze informatie?
Je helpt ons met een kleine donatie Hartelijk Dank!!
Mail ons even voor de juiste gegevens.

he's a spacer