Home Nederlands English Svenska Español Alle pagina's Ascensie dagboek Over ons Contact
 
Ascensie [oude pagina]

Ascensie / 2012
Op dit moment zit onze Aarde in een proces dat "Ascensie" genoemd wordt. Dat houdt in dat zij bezig is om naar een hogere dimensie toe te gaan. Dit proces vindt door het hele universum plaats.

Al het leven beweegt zich in cycli, vergelijkbaar met de seizoenen op Aarde. Iedere cyclus heeft zijn eigen karakter, zodat de Schepper zichzelf op alle mogelijke manieren kan ervaren. Er zijn cycli van verschillende lengte, van een paar duizend jaar tot miljoenen jaren. Een aantal van deze cycli zijn te vinden op de Maya-kalender (1).

2012

De datum van 21 december 2012 vormt de overgang van een aantal grote en kleine cycli tegelijkertijd. Het is een bijzondere gebeurtenis, vooral voor ons aardbewoners. Want niet alleen gaat de overgang deze keer gepaard met een beweging van de derde naar de vijfde dimensie, maar Moeder Aarde koos er ook voor om dit samen met zoveel mogelijk van haar bewoners te doen.

Dat is uniek in het universum, want meestal gaat een overgang naar een andere cyclus gepaard met een schoonwassing van de oude wereld. Dat uit zich bijvoorbeeld in de vorm van een kantelende aardas en vernietigende natuurrampen, zoals met Atlantis gebeurde. Hierbij verlaten de meeste zielen de planeet, door vertrek of door overlijden. Zo blijft er weinig van de oude beschaving over en kan er een frisse start gemaakt worden. De zielen die passen bij de nieuwe cyclus kunnen later weer terugkeren. Anderen, zoals zielen die een belangrijke les nog niet geleerd hebben, kunnen hun ontwikkeling in de oude dimensie elders in de kosmos voortzetten.

In dit proces krijgt de Aarde hulp van hoog ontwikkelde buitenaardse beschavingen, die ons ook zoveel mogelijk stimuleren in onze spirituele ontwikkeling. Hierdoor wordt onze trilling verhoogd naar een niveau dat past bij een leven in de hogere dimensies. Deze hulp was niet gepland, maar kreeg halverwege de vorige eeuw gestalte, toen de buitenaardsen net als Moeder Aarde zelf schrokken van het tempo waarin de mensheid bezig was de planeet te vernietigen. Vooral het werpen van twee atoombommen op Japan door de Amerikanen, stuurde een schokgolf door het hele melkwegstelsel. Maar ook het plunderen, vervuilen en slopen van de planeet door oorlogsgeweld, oliewinning en industrialisering, trok diepe sporen op Gaia.

Het Goddelijke Plan

Het levende wezen dat onze planeet is, besefte dat zij zonder hulp de Ascensie misschien niet eens zou halen. Ze stuurde een noodkreet uit, die gehoord werd door God. Hierop deed God een universele oproep, door alle dimensies heen, om ons te helpen. Aangezien het helpen van een ander het hoogste goed is in het universum, werd hieraan massaal gehoor gegeven.

Er werd een plan bedacht waarbij de Wet van Niet-Inmenging zoveel mogelijk gerespecteerd werd. Dat plan bestond o.a. uit het zenden van licht naar de Aarde vanaf vele plekken in de ruimte, en het laten reïncarneren van pure zielen (zonder karma) in onze bevolking. Die zielen zijn heel ontvankelijk voor het licht, en dat zouden ze vervolgens weer verder kunnen verspreiden onder het volk. Bij het woord "licht" moet hier niet gedacht worden aan schijnwerpers, maar aan liefde en kennis. Want alleen een volk dat deze waarden eerbiedigt, kan de sprong naar een hogere dimensie maken.

De Galactische Federatie begeleidt dit proces zoveel mogelijk op de achtergrond. Zij vormen echter wel de garantie dat alles ook inderdaad binnen de geplande tijd plaatsvindt. De meeste mensen hebben geen idee wat de Galactische Federatie allemaal doet om ons te beschermen tegen de duistere plannen die de illuminati allemaal hadden, en nog steeds hebben, met de mensheid. Ze houden het zuurstofgehalte in onze lucht op peil, voorkomen nucleaire aanslagen en oorlogen (2), ruimen radioactieve neerslag op, maken (chemische) vervuiling, chemtrails en ziektevirussen onschadelijk, minimaliseren de effecten van al dan niet door mensenhanden gecreëerde natuurrampen, etc.

Zielen die speciaal voor het verspreiden van liefde en kennis geïncarneerd zijn op Aarde, krijgen dit vrijwel nooit 'officiëel' te horen. Door hun hart en hun gidsen te volgen, is dit echter wel vaak wat ze gaan doen. Zulke mensen worden "lichtwerkers" genoemd

Zielen die speciaal voor het verspreiden van liefde en kennis geïncarneerd zijn op Aarde, krijgen dit vrijwel nooit 'officiëel' te horen. Door hun hart en hun gidsen te volgen, is dit echter wel vaak wat ze gaan doen. Zulke mensen worden "lichtwerkers" genoemd


Niet iedereen gaat mee

De ascensie van een planeet samen met haar huidige bewoners zal dus een unieke gebeurtenis worden. Niet iedereen die nu nog leeft, zal dit echter meemaken. Iemand wiens bewustzijn niet hoog genoeg is voor een bestaan in een hogere vibratie, zal voortijdig afhaken. Dit kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die meer voor zichzelf dan voor anderen geleefd hebben, door macht en bezit na te streven zonder zich veel om hun medemens te bekommeren. Of mensen die hun hele leven fanatiek bepaalde religieuze of wetenschappelijke dogma's aangehangen hebben, zonder open te staan voor de mening van anderen. Zulke mensen zullen veelal besluiten om nog niet mee te gaan naar een hogere dimensie.

Dit besluit wordt op zielenniveau genomen, dus niet bewust. De ziel beoordeelt zichzelf, dus er wordt niemand gestraft en alles verloopt eerlijk. Iedere daad, gedachte en bedoeling die je ooit gehad hebt, is opgeslagen in de Akasha-kronieken. Dat bepaalt je trilling, je bewustzijn. Een ziel die zich nog niet genoeg ontwikkeld heeft voor een hogere dimensie, zal dus vanzelf een lagere dimensie kiezen om zijn ontwikkeling in voort te zetten.

Doordat de Ascensie plaatsvindt in het hele universum, zien wetenschappers al vreemde dingen gebeuren in ons zonnestelsel. Venus en Neptunus worden helderder, er ontstaan grote wolkenformaties op Mars, etc. (3), (4) en (5).

"2012 markeert het einde van een 26.000-jarige astrologische periode zoals die gehanteerd werd door de Maya's, de Inca's, de Azteken, de Maori's en de meeste andere oude culturen. December 2012 betekent ook het definitieve einde van het experiment met Atlantis. Het kostte 10.000 jaar om dit op te zetten, duurde 240.000 jaar en kost nu 10.000 jaar om alles af te ronden. Dus het hele 260.000-jarige experiment eindigt op 21 december 2012.

Dan vindt er een dubbele omslag plaats, waarbij de planeet en alles op haar, inclusief de mensen, zich snel opmaken voor de Ascensie. Dit is de grootste kans voor spirituele groei die er ooit geweest is in de hele geschiedenis van de planeet. Wezens uit het hele universum aanschouwen ademloos wat er nu op Aarde plaatsvindt." - Spiritueel schrijfster Diana Cooper


Deze graancirkel werd op 15 juli 2008 aangetroffen in een veld bij de mysterieuze plaats Avebury in Wiltshire, Engeland. Hij verwijst naar de datum van 23 december 2012 in ons zonnestelsel. Tot verbazing van velen kreeg hij een week later nog een 'staartje'

Deze graancirkel werd op 15 juli 2008 aangetroffen in een veld bij de mysterieuze plaats Avebury in Wiltshire, Engeland. Hij verwijst naar de datum van 23 december 2012 in ons zonnestelsel. Tot verbazing van velen kreeg hij een week later nog een 'staartje' (6)


Alles wordt anders

Het is de bedoeling dat de Aarde snel door de vierde dimensie heen gaat en dan in de vijfde dimensie terecht komt. Dat is een totaal andere wereld dan de derde dimensie. Er is geen vuil daar. Er is geen kwaad daar. Er is geen tijd daar, alles bestaat in het NU. Er is een geluksgevoel dat niet te vergelijken is met dat op Aarde, alles beweegt zich op een veel hogere trilling. Alles is bekend, iedereen is telepatisch en heeft volledig bewustzijn. Dat houdt in dat ook al je vorige levens en andere aspecten van je ziel bekend zijn. Met de kracht van je gedachten kun je naar wens dingen creëren, zoals je huis of je uiterlijk.
Omnec Onec, een vrouw van Venus die hier nu een leven op Aarde leeft, vertelde dat ze op Venus (in de vijfde dimensie) gewoon een boom in haar slaapkamer had groeien, en een waterval in haar huiskamer had (7).

Contact met buitenaardse beschavingen, zielen van overledenen en andere hogere wezens is in de vijfde dimensie iets vanzelfsprekends. De Galactische Federatie is al jarenlang bezig met de voorbereiding van deze gebeurtenis op Aarde, en heeft in de vijfde dimensie een wereld ingericht die klaar is voor de komst van zoveel nieuwe bewoners tegelijk (8).

De ontwaking van de mensheid neemt steeds verder toe, waardoor ons collectief bewustzijn groeit. Dit uit zich wereldwijd in protesten tegen het corrupte systeem, zoals de #Occupy beweging

De ontwaking van de mensheid neemt steeds verder toe, waardoor ons collectief bewustzijn groeit. Dit uit zich wereldwijd in protesten tegen het corrupte systeem, zoals de #Occupy beweging


  Shift happens

De daadwerkelijke overgang van onze planeet naar de vierde dimensie gebeurt in een fractie van een seconde. Dit kan echter alleen maar volgens het Goddelijke Plan plaatsvinden als het bewustzijn van een groot deel van de mensheid hoog genoeg is om deze overgang mee te kunnen maken. Voor dieren en kinderen is ascenderen vanwege hun hoge trilling sowieso geen probleem, maar de meeste volwassenen hebben zich in de loop der jaren zoveel angst laten aanpraten door het systeem, dat hun vibratie teveel verlaagd is. Dus moet hun bewustzijn weer verhoogd worden, en dit proces is al tientallen jaren gaande. Op 21 december 2012 moet het voltooid zijn, als de Aarde astrologisch gezien overgaat van het tijdperk van de Vissen naar het tijdperk van de Waterman. Dit heeft met de stand van de as van de planeet te maken, die een draaiende beweging (precessie) maakt van ongeveer 26.000 jaar. Ook komt onze planeet dan energetisch op één lijn te staan met de zon en de centrale zon van de Melkweg.

Sterren en centrale zonnen van melkwegstelsels fungeren als doorgeefluiken (stargates) van energie die vanuit de centrale zon van het universum afkomstig is. Net als alle planeten en zonnen is deze centrale zon een bewust wezen, en van hieruit wordt de blauwdruk voor alle cycli en al het leven in het universum verzonden. Deze energie bereikt ons nu al, en zorgt voor allerlei veranderingen op onze planeet (9) en in ons bewustzijn. Maar tijdens de zonnewende op 21 december 2012 krijgen de zon en de Aarde de volle laag van deze energie. Dit zal tot gevolg hebben dat alles naar een hoger plan getild wordt.

Dit heeft een korte periode van totale duisternis tot gevolg, waarin iedereen even helemaal alleen is met zichzelf, met zijn hogere ik. Dit is een heerlijk gevoel, want op dat niveau zijn de liefde waaruit alles opgebouwd is, en het volledige bewustzijn van alles wat bestaat, veel beter voelbaar. Het is misschien het best te vergelijken met een bijna-dood-ervaring. Na deze omslag zal iedereen verder gaan in de dimensie die aansluit op zijn eigen vibratie.

"De positieve aspecten van jullie Zon zijn legio, en zij zal fungeren als een geleider om de hogere energieën te kanaliseren die tot jullie komen van buiten jullie zonnestelsel. Haar meest belangrijke rol zal zijn als er een krachtige uitlijning is met de Centrale Zon van jullie Universum, jullie kennen dit als de Winterzonnewende van 2012. Dat is het moment waarop een kwantumsprong voorwaarts plaatsvindt, die jullie lanceert naar de hogere dimensies. Het zal werkelijk het einde van jullie cyclus in dualiteit inluiden, en tegen die tijd zullen jullie volledig voorbereid zijn op zo’n verheffing. Dit is waar jullie op hebben gewacht, en het zal de bekroning zijn van jullie huidige leven." - SaLuSa, gechanneld door Mike Quinsey, 28 juli 2010


Niet zonder slag of stoot

Dat het precies op deze dag gebeurt is zeker, omdat het hier een oeroud proces betreft waar geen mens iets aan kan veranderen. Dat wil echter niet zeggen dat het Goddelijke Plan ook precies uitgevoerd is zoals het gepland was. In de veranderingen in onze maatschappij heeft de Galactische Federatie het plan behoorlijk wat bij moeten stellen, omdat de weerstand van de duistere machten op Aarde veel taaier bleek dan verwacht.
Matthew Ward, de spirit van een overleden jongen die gechanneld wordt door zijn moeder Suzy, zei dat vele zielen die in hun zielencontract gekozen hadden om tijdens hun leven de overstap vanuit de illuminati naar het licht te maken, dit in de praktijk niet deden (10). Hierdoor bleef de macht van de oude garde veel langer bestaan dan voorzien was, hoewel onder de bevolking de ontwaking wel onverstoord verder ging.

Voor het eindresultaat maakt dat allemaal niets uit, want de beslissing om te ascenderen of niet wordt door ieder voor zich op zielenniveau genomen. Dus het is in principe niet eens nodig om de hele mensheid van te voren van deze gebeurtenis op de hoogte te stellen. In vele channelings heeft de Galactische Federatie echter aangegeven dat de wereldbevolking wel degelijk op de hoogte gebracht zal worden voordat de grote gebeurtenis eind 2012 plaatsvindt. Of het nou door onze leiders gebeurt, die allang op de hoogte zijn van wat er aankomt, of door hen zelf.

De beroemde Maya-kalender, die afloopt (en weer opnieuw begint) op 21 december 2012. Hoe de Maya's wisten dat de omslag precies op die datum zou plaatsvinden? Net als de Egyptische hoogtijdagen stond de Maya-cultuur in het teken van hun contact met buitenaardsen, die ook hun stenen bouwwerken creëerden. Ruimtereizigers zijn meestal ook tijdreizigers, dus het "nieuws van de toekomst" was toen waarschijnlijk allang bekend

De beroemde Maya-kalender, die afloopt (en weer opnieuw begint) op 21 december 2012. Hoe de Maya's wisten dat de omslag precies op die datum zou plaatsvinden? Net als de Egyptische hoogtijdagen stond de Maya-cultuur in het teken van hun contact met buitenaardsen, die ook hun stenen bouwwerken creëerden. Ruimtereizigers zijn meestal ook tijdreizigers, dus het "nieuws van de toekomst" was toen waarschijnlijk allang bekend

"Deze datum, eind december, markeert het moment waarop jullie wereld een speciaal punt passeert op zijn reizen door dit melkwegstelsel. Jullie zon, evenals alle sterren in dit melkwegstelsel, draait rond de galactische kern en passeert verschillende punten op zijn weg. Deze punten kunnen worden berekend door middel van een formule die meer dan zes duizend jaar geleden werd gegeven aan de oude Olmeken door bezoekers uit de Plejaden." - De Sirianen, gechanneld door Sheldan Nidle, 25 september 2012


  Bevestiging uit onverwachte hoek

De hoogste technologie op Aarde, afgezien van de activiteiten van buitenaardsen op onze planeet, bevindt zich binnen de zogenaamde black ops projecten. Dat zijn de geheime operaties waar de illuminati zich mee bezig houden, vooral de Amerikanen. Eén van deze operaties betrof een project genaamd "Project Looking Glass".

Hiervoor was een apparaat ontwikkeld dat in staat was om tijdslijnen zichtbaar te maken. Niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst. Naar verluid leek het apparaat op de machine die gebouwd werd in de film "Contact" uit 1997 met Jodie Foster om een portal, een soort energetische doorgang, naar een andere planeet te creëren (11). Het werkte goed, je kon letterlijk in de toekomst kijken met het apparaat. En je kon zien wat de gevolgen zouden zijn als je een bepaalde keuze zou maken in de toekomst. Dit werd dus voor tal van geheime operaties en voor eigen gewin gebruikt.

Er was alleen één probleem. Het bleek dat hoe dichter je bij 21 december 2012 kwam, hoe minder het uitmaakte wat voor keuzes je maakte. De gevolgen waren altijd hetzelfde. Op die datum kwamen alle tijdslijnen samen, en leek er een heel bijzondere gebeurtenis plaats te vinden.

De illuminati waren ontstemd over dit verschijnsel en probeerden maatregelen te nemen om het te veranderen. Maar wat ze ook probeerden, het beeld was altijd hetzelfde. Gefrustreerd door deze ontwikkeling werd "Project Looking Glass" beëindigd en werd het apparaat achter slot en grendel opgeborgen. Men besloot om vrolijk verder te gaan met hun duistere activiteiten, alsof ze nog steeds de volledige controle hadden over alles. Over "Project Looking Glass" mocht nooit meer iemand spreken, maar gelukkig gebeurde dat wel (12).

Nog meer black ops

Dit verschijnsel was eerder ook al waargenomen bij een ander geheim project, genaamd de "Montauk Stoel". Veel hoogwaardige technologie waar de illuminati over beschikken, hebben ze verkregen door de techniek van gecrashte UFO's te onderzoeken. In de loop van de geschiedenis zijn er verschillende ruimteschepen op onze planeet neergestort. Niet van de Galactische Federatie, maar van andere buitenaardse bezoekers, zoals de zogenaamde Grijzen. De crash bij Roswell in 1947 (13) is hier een bekend voorbeeld van. Deze gecrashte schepen worden weggehouden van het publiek en onderzocht door wetenschappers uit het black ops circuit. Ze bevatten een schat aan informatie, hoewel lang niet alles even duidelijk is, omdat de techniek van zo'n schip vaak superieur is aan hun eigen kennis.

Tijdens het Montauk Project, dat zich voornamelijk in de jaren '70 afspeelde op Long Island bij New York, ontdekten ze wel dat de stoel van zo'n vliegende schotel een centrale rol speelt bij de besturing ervan. Die stoel stelt zich namelijk in verbinding met de gedachten van de bestuurder. Er is dus ook geen stuur in het schip aanwezig, de hersenen van de bestuurder bepalen waar het schip heen gaat. Dat hoeft niet in het heden te zijn, je kunt ook een punt in het verleden of de toekomst kiezen. Je hoeft er maar aan te denken, en je vliegt erheen.

Ze haalden de stoel uit de UFO en probeeren ermee te werken. Dat lukte tot op zekere hoogte. Als iemand met hoog ontwikkelde psychische vermogens zich verbond met de stoel, verscheen er een portal in de kamer, waardoor hij naar het gewenste punt kon reizen. Hij kon ook interactie hebben met die wereld, bijvoorbeeld met de mensen daar.

De bestuurders ontdekten echter dat er één moment is de toekomst was, waar je niet heen kon vliegen. Als je daarop focuste, zag je geen normale wereld om je heen, maar leek je in een soort hoger bewustzijn te verkeren. Je voelde je één met het universum, met atomen, met de bron van alles, en een heerlijk liefdevol gevoel overviel je. Als je daar geweest was, wilde je ook niet meer terug naar het heden, je wilde daar het liefst voor altijd blijven. En die datum was 21 december 2012 (14).

Als iemand focuste op een moment na die datum, was er weer een gewone wereld te zien, maar met één opvallend verschil. Die wereld bleek namelijk verschillend te zijn voor iedereen die het probeerde. Dit is dus in overeenstemming met wat de channelings ons ook over de Ascensie vertellen, namelijk dat iedereen zich na deze gebeurtenis zal terugvinden in een wereld die precies aansluit op zijn eigen vibratie. Het is een quantum gebeurtenis, waarbij de uitkomst bepaald wordt door het bewustzijn van het individu.

Stand van zaken

Vrijwel alle channelings bevestigen dat de ontwaking van de bevolking, en dus de verhoging van ons collectief bewustzijn, op koers ligt. Daar worden we door de Galactische Federatie voor gecomplimenteerd, omdat zoals gezegd, de weerstand van het oude systeem veel taaier bleek dan verwacht. Rond het jaar 2000 zag het er nog lang niet zo rooskleurig uit. Maar de bloei van het internet en de sociale netwerken, waardoor kennis razendsnel met elkaar gedeeld kan worden, hebben voor een inhaalslag gezorgd. En nu kan het niet meer fout gaan.

Het verspreiden van kennis is van essentiëel belang, omdat iemand die weet hoe we gemanipuleerd worden door de elite, niet meer bevattelijk is voor de angst die ze je graag inprenten. Angst verlaagt je vibratie, dus wie niet bang meer is en positief denkt, verhoogt de trilling van onze planeet. Vandaar ook deze site :)

"Internet is nog veel belangrijker dan jullie je kunnen voorstellen. Het is de stoffelijke manifestatie van het collectieve bewustzijn, en daarom kan het niet worden afgesloten" - Emmanuel, 11 Maart 2010


Steeds meer mensen van allerlei komaf komen online en offline (zoals hier op Mount Baldy in Californië) bij elkaar om samen te mediteren/visualiseren voor een betere wereld

Steeds meer mensen van allerlei komaf komen online en offline (zoals hier op Mount Baldy in Californië) bij elkaar om samen te mediteren/visualiseren voor een betere wereld------------------------------------------------------------------------------------


Andere interessante links:
 • Project Camelot: Dolores Cannon - Convoluted Universe. Dolores Cannon is een hypnotherapeute met 40 jaar ervaring. Ze begon met patiënten die wilden stoppen met roken of afvallen. Toevallig rolde ze in de reïncarnatie en regressietherapie. Via MUFON kreeg ze 25 jaar geleden patiënten die zeiden een ontvoering door aliens en andere UFO zaken meegemaakt te hebben. Dolores brengt haar patiënten naar het diepste niveau van hypnose, i.t.t. andere regressietherapeuten. Op dat bewustzijnsniveau kunnen zich vreemde verschijnselen voordoen, en kon zij zelfs contact maken met buitenaardsen. Langzaam werd haar duidelijk wat er binnenkort met de wereld te gebeuren staat.
  Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube

 • The End - Remote Viewing Predictions. In de jaren '70 begonnen de CIA en het Amerikaanse leger een geheim programma waarbij mediums ingezet werden om op plaatsen te kijken waar ze zelf niet lijfelijk aanwezig waren. Dit wordt "remote viewing" genoemd. Het lukte ze ook om in de toekomst te kijken, en zo ontdekten ze dat er een gebeurtenis aankomt waar onze zon bij betrokken is en die onze hele wereld zal veranderen. Veel mensen zullen het leven laten. De tijd en de precieze aard van de gebeurtenis konden ze echter niet achterhalen, ze hielden het maar op enorme zonnevlammen.
  Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube

 • Bewegen naar de kern in 2012. Channeling van Magenta Pixie, waarin het beeld bevestigd wordt dat ook uit de black ops experimenten naar voren kwam, dat er na 21 december 2012 geen tijdlijnen meer zichtbaar zijn voor de Aarde.
  Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTube

 • An NDE with a vision of 2012. Cassandra Musgrave had een bijna-dood-ervaring tijdens een waterski-ongeluk in 1974. Hier zag ze het Goddelijke Plan voor de Aarde, en het belang van het jaar 2012.

 • Illusion and Reality 2012. Het hele Ascensie-verhaal nog eens in een notendop, bekeken vanuit nog een paar andere invalshoeken.
  Link werkt niet meer? Misschien staat hij nog ergens anders op YouTubeShare |